NDĐT- Chiều 5-10, đại diện Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF) cho biết, Văn phòng Chính phủ mới đây đã ra quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (gọi tắt là Ban IV) do Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Trương Gia Bình làm Trưởng ban; Tổng Giám đốc Tập đoàn Vina Capital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN (Diễn đàn Kinh tế thế giới) Don Di Lam làm Phó Trưởng ban.


Các thành viên tham gia Ban IV gồm đại diện Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Hiệp hội tôm Bình Thuận, Hội đồng tư vấn Du lịch, Ban Cố vấn VPSF và Tập đoàn Vina Capital.


Đi kèm quyết định thành lập Ban IV, Văn phòng Chính phủ cũng quyết định ban hành danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 29-9 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng, gồm các ông: Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận; Trần Trọng Kiên, thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch; Vũ Văn Tiền, thành viên Ban cố vấn VPSF; Don Di Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vina Capital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN (Diễn đàn Kinh tế thế giới).


Ban IV chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia, chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao; hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.


Đại diện VPSF đánh giá: Việc ra quyết định bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn và thành lập riêng Ban IV sau thời gian rất ngắn đối thoại với doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần 2 ngày 31-7 đã thể hiện sự quyết liệt và tinh thần “nói đi đôi với làm” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.


Việc thành lập Ban IV cũng thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống; góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, cũng như nâng cao vai trò, vị thế của khối doanh nghiệp này trong nền kinh tế Việt Nam.


Hơn lúc nào hết, khu vực tư nhân cần khẳng định và thúc đẩy thực hiện những cam kết về phía mình trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để tinh thần đối thoại thẳng thắn, cầu thị, cởi mở và xây dựng từ cả hai phía thật sự tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội đất nước.


MINH TRANG


(http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/34310202-thanh-lap-ban-nghien-cuu-phat-trien-kinh-te-tu-nhan.html)


 
 

Tin gần đây
1507860947462.jpg
"Trong số gần 500 nghìn doanh nghiệp (DN) tư nhân đang hoạt động, có gần 10 nghìn DN lớn, còn lại là DN quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ. Vậy phải làm sao để không chỉ 10 nghìn DN lớn mà phải có nhiều hơn nữa các tập đoàn tư nhân ở Việt Nam hùng mạnh như các tập đoàn có mặt tại đây?" - câu hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi đối thoại chính sách với lãnh đạo 14 tập đoàn kinh tế tư nhân (KTTN) lớn tổ chức mới đây đã gợi lên rất nhiều suy ngẫm. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, chúng tôi đã trao đổi ý kiến với một số doanh nhân, chuyên gia về cơ chế tạo động lực thúc đẩy DN trở thành tập đoàn mạnh.
1507084851247.jpg
Cuộc tọa đàm giữa Thủ tướng và 14 tập đoàn kinh tế tư nhân được xem là một cuộc tọa đàm chưa từng có tiền lệ...
1506909064805.jpg
Phải chạy nhanh hơn Ngày 02/10/2017
Kinhtedothi - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017 – 2018.
1506655530769.jpg
LTS: Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII xác định: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân (KTTN) ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế”.
150665540573.jpg
(ĐTTCO)-Bên cạnh những chuyển động tích cực, với nhiều doanh nghiệp, điều họ ngán ngại nhất, vẫn là lo sợ rủi ro.