Làm thế nào để Việt Nam trở thành trung tâm giao dịch của khu vực?
Gallery
  • Hình ảnh phiên họp chuyên đề Phân phối và Logistics ngày 14.4.2016 tại trụ sở Ngân hàng Phát triển châu Á ADB
  • Hình ảnh phiên họp Chuyên đề Phân phối và Logistics tại Hà Nội