Sự kiện
Đào tạo & Dạy nghề
22/03/2016
Trụ sở Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, số 145 đường Paste...
Ngành Dạy nghề Việt Nam cần đổi mới thế nào để đáp ứng nhu cầu kỹ năng của nền doanh nghiệp?
Tổng Thư ký
1461376507468.png
Đặng Đức Dũng
Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư & Công nghiệp Hưng Việt

Năm sinh: 20/05/1968
Nơi sinh: Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ học vấn: Tiến sĩ quản trị kinh doanh
                                Kỹ sư Cơ khí chế tạo – Đại học Bách Khoa Hà Nội
Quá trình công tác:
• Từ tháng 03 năm 2010 : Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại-Đầu tư & Công nghiệp Hưng Việt, thành viên HĐQT CTCP Thép Bắc Việt
• Từ tháng 06 năm 2005 đến tháng 03 năm 2010 : Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại-Đầu tư & Công nghiệp Hưng Việt
• Từ tháng 03 năm 2000 đến tháng 06 năm 2005 : Chủ tịch HĐQT-GĐ Công ty TNHH Hưng Việt
• Từ tháng 05 năm 1995 đến tháng 03 năm 2000 : Phó TGĐ Công ty Schmidt Việt Nam
• Từ tháng 03 năm 1993 đến tháng 05 năm 1995 : Giám đốc Dự án đặc biệt Công ty Schmidt HITC
• Từ tháng 09 năm 1990 đến tháng 03 năm 1993 : Trưởng đại diện Công ty PetroVietnam PSC tai Hà Nội
Gallery
  • Hình ảnh phiên họp chuyên đề Đào tạo và Dạy nghề ngày 3/4/2016 tại HN
  • Hình ảnh phiên họp chuyên đề Đào tạo và Dạy nghề ngày 3/4/2016 tại HN
  • Hình ảnh phiên họp chuyên đề Đào tạo và Dạy nghề sáng ngày 22/3/2016 tại TP HCM
  • Hình ảnh phiên họp chuyên đề Đào tạo và Dạy nghề sáng ngày 22_3_2016 tại TP HCM