1475466444465.jpg
Các văn bản quy định chiến lược và chính sách phát triển năng lượng tái tạo cũng được Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, vẫn chưa có một chính sách cụ thể cho phát triển năng lượng mặt trời, đặc biệt là phát triển điện mặt trời nối lưới.
1474880046436.jpg
Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quan tâm vui lòng đăng ký tham dự theo link: http://vpsf.vn/pages/eventDetail/41
1471488654797.JPG
Nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam tăng nhanh nhưng hiệu suất lại rất thấp. Vì vậy, đảm bảo an ninh năng lượng là một trong những vấn đề cấp thiết.
1471054231184.JPG
Gần ba mươi doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng đã tiến hành thảo luận, chia sẻ những vấn đề khó khăn và đưa ra khuyến nghị nhằm đệ trình lên Chính phủ.