1514886755804.jpg

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) và Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) đã tổ chức Họp báo công bố Kết quả hoạt động năm 2017, ra mắt Sách trắng Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam lần II, VPSF 2017 và Dự kiến chương trình hoạt động năm 2018. Tham dự họp báo có:

-         Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,

-         Lãnh đao Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA)

-         Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)

-         Đại diện Lãnh đạo Sáng kiến Kinh tế tư nhân vùng Mekong (MBI)

-         Đại diện các hiệp hội ngành hành, đối tác liên kết với VPSF

-         Đại diện các Hội doanh nhân trẻ các tỉnh thành và ngành

-         Hơn 30 cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương, địa phương và ngành.

VPSF xin giới thiệu với quý độc giả các bài phát biểu của Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Lãnh đạo VPSF cùng một số câu trả lời phỏng vấn, tin tức được  báo chí truyền tải v.v..

( Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu

tại cuộc họp báo công bố kết quả của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2017 và ra mắt sách trắng

Phát Biểu của Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại cuộc họp báo Công bố kết quả Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2017 (VPSF 2017) và ra mắt Sách trắng

“Thưa Chủ tịch UBTƯ Hội Doanh nhân Trẻ VN, Chủ tịch Diễn đàn,

Thưa quý vị Đại biểu và đại diện các cơ quan báo chí,

Đảng và Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc phát triển doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Hội nghị 5, BCH TƯ Đảng đã ban hành nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế nước ta (NQ5).

Kể từ sau phiên họp Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức vào ngày 3 tháng 6 2016, nhiều hoạt động hướng tới thường xuyên đối thoại chính sách giữa khối doanh nghiệp tư nhân và chính phủ đã được Hội Doanh nhân Trẻ tổ chức thông qua VPSF. VPSF lần thứ 2 ngày 31.7.2017 là một thành công rõ ràng. Thủ tướng chính phủ đã phát biểu tại diễn đàn rằng đó là một hoạt động vô cùng sáng tạo, năng động và hữu ích.

Trong những tháng qua, Đảng ta đã triển khai quan triệt tinh thần NQ5 một cách sâu rộng. Ngày 18.12.2017, Báo Điện tử của Đảng cũng tổ chức hội thảo đưa NQ5 vào cuộc sống.

Tháng 9 2017, Chính phủ đã thông qua Nghị định 98 về triển khai NQ5 về phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ đã và đang khửng định vai trò kiến tạo, hành động và liêm chính dang đi vào cuộc sống. Nhiều khuyến nghị, phát hiện, đề xuất chính sách đã và đang được tiếp thu, được Chính phủ triển khai thể hiện trong văn bản luật, chính sách và điều hành của Chính phủ. Những điều đó khẳng định niềm tin của doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục tiến trình đối thoại chính sách một cách tích cực và xây dựng như Diễn đàn VPSF.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoan nghênh việc Hội doanh nhân trẻ / VPSF tổ chức họp báo công bố kết quả mà doanh nghiệp nói chung, VPSF nói riêng đã đạt được trong năm thứ hai hoạt động và nhất là sau phiên họp ngày 31,7.2017. Chúng tôi vui mừng được đồng hành cùng các doanh nghiệp trong tiến trình này và tin rằng chúng ta sẽ còn đóng góp nhiều hơn, thiết thực hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Xin cảm ơn./.”

( Bà Từ Thu Hiền - Giám đốc Quốc gia MBI tại Việt Nam, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) - Đơn vị hỗ trợ VPSF

phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết quả của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2017 và ra mắt sách trắng )

( Ông Trần Anh Vương – Phó chủ tịch Hội DNT Việt Nam, Trưởng ban tổ chức VPSF 2017

phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết quả của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2017 và ra mắt Sách trắng )

Phát biểu của Ông Trần Anh Vương - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam tại cuộc Họp báo Công bố Kết quả Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2017 ( VPSF 2017) và ra mắt Sách trắng

“Kính thưa các đồng chí đại diện các Bộ, ban, ngành hữu quan; các anh, chị lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các thời kỳ, đại diện Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành; các anh chị phóng viên báo đài Trung ương và địa phương.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý.

Chúng ta vui mừng nhận thấy rằng Đảng đã ban hành nghị quyết riêng về phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời khu vực tư nhân ngày càng thể hiện tính tự cường, chủ động đóng góp nêu lên những vấn đề chính sách thiết yếu chủ động đóng góp cùng Chính phủ liên tục cải thiện môi trường kinh doanh, vì sự nghiệp phát triển chung.

Đây chính là điểm then chốt: Diễn đàn Kinh tế Tư nhân do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức đã khẳng định được vai trò là một kênh đối thoại chính sách do khu vực tư nhân tổ chức, đại diện cho khu vực tư nhân, tổng hợp tiếng nói thực tiễn từ cơ sở, khuyến nghị chính sách năng động và xây dựng, góp phần hữu hiệu thực hiện chủ trương của Chính phủ kiến tạo hàng động và liêm chính vì khu vực Tư nhân.

Tại Phiên Toàn thể Lần thứ nhất của Diễn đàn ngày 3 tháng 6 năm 2016, Lãnh đạo Chính phủ đã khẳng định Chính phủ trông đợi một Diễn đàn tập hợp tiếng nói từ ‘gốc lên ngọn’ như vậy, mỗi kỳ tấp trung vào một vài chủ điểm phát triển, bàn sâu.

Phiên họp thứ hai của Diễn đàn ngày 31/7/2017, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, tổ chức đối thoại tập trung và chương trình hành động thực hiện nghị quyết 10, Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII và 3 ngành được xác định là ưu tiên phát triển. Đó là Nông nghiệp, Kinh tế số và Du lịch; các ngành khác thuộc chủ đề của Diễn đàn được nêu trong tài iệu, kết quả tổng hợp khuyến nghị chính sách, báo cáo giữa kỳ và tài liệu của VPSF 2017. Tại Diễn đàn lần hai, Thủ tường Chính phủ đánh giá rằng diễn đàn được tổ chức vô cùng sáng tạo và hữu hiệu; lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh thành đã đưa ra bình luận, trả lời thẳng vào các khuyến nghị được doanh ngiệp nêu; doanh nghiệp thêm những cơ hội trình bày chính xác, cụ thể một số nội dung cốt lõi, cấp thiết cần được chính phủ tháo gỡ, bày tỏ chính kiến thông qua việc tham gia công cụ thăm dò trực tiếp tại bàn hội nghị cũng như qua kết quả điều tra niềm tin doanh nhân được tiến hành rộng rãi trên toàn quốc ngay trước ngày họp Diễn đàn.

Sách trắng VPSF lần I, 2016 đã được luân chuyển báo cáo, trình các Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các cấp Đảng, Chính quyền, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam cùng các hội thành viên, các hiệp hội là đối tác liên kết tham khảo, xem xét tiếp thu khuyến nghị của khu vực tư nhân.

Kể từ sau Diễn đàn lần thứ nhất, trải qua các hoạt động từ cơ sở, với báo cáo giữa kỳ đệ trình vào tháng 1/2017, nội dung cụ thể nêu lên tại Diễn đàn 2017, cùng với đóng góp từ các tổ chức khác, với sự chủ động và quyết tâm hành động của Chính phủ, khuyến nghị qua cơ chế VPSF đóng góp phần mình vào những chuyển biến đã có. Tôi chỉ xin nêu lên đây một vài ví dụ cụ thể:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, như Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại Diễn đàn 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo sửa đổi Luật đất đai, lấy ý kiến theo quy trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 210 về thu hút đầu tư trong nông nghiệp và lấy ý kiến rộng rãi;

Bộ Công an đã mở rộng diện các nước và lãnh thổ được nộp đơn lấy visa qua mạng và cấp thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam từ 40 nước và vùng lãnh thổ trước đây lên 46 và nâng cấp tiện ích liên quan, với mức phí hợp lý hơn trước.

Nhiều tiến bộ về nhiều mặt đã được triển khai, ghi nhận trong lĩnh vực năng lượng sạch và tiết kiểm năng lượng cũng như ở nhiều lĩnh vực được Diễn đàn VPSF cùng các Hiệp hội, diễn đàn khác nêu lên, khuyến nghị mà chúng ta không thể liệt kê hết tại buổi họp báo ngắn này.

Để tiếp tục tiến trình đó, Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, đơn vị tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam công cố SÁCH TRẮNG VPSF 2017 và tin tưởng rằng những vấn đề được nêu lên, đã có cam kết của các bộ ngành thuộc chính phủ hay còn chờ được nghiên cứu, xem xét, có giải pháp phù hợp tiếp tục dần dần nhưng sớm được Chính phủ có giải pháp, biện pháp giải quyết tích cực nhất.

Xin cảm ơn quý vị cùng báo giới đã quan tâm đưa tin, đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam. Nhân dịp năm mới 2018 sắp đến, xin chúc quý vị đại biểu, khách quý, các anh chị doanh nhân, các phóng viên báo chí một năm mới thành công và hạnh phúc

Xin trân trọng cảm ơn./.”

 

Cuộc họp báo Công bố kết quả hoạt động VPSF 2017 và ra mắt Sách trắng đã kết thúc thành công tốt đẹp, VPSF xin đăng tải các bài báo, các bài phỏng vấn và trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí, truyền thông tại các đường link dưới đây:  

http://baodautu.vn/vpsf-se-to-chuc-doi-thoai-giua-ky-vao-quy-i2018-d74958.html

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Cong-bo-ket-qua-Dien-dan-Kinh-te-tu-nhan-2017/326055.vgp

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/tang-truong-gdp-2017-dat-681-nho-kinh-te-tu-nhan-2017122906400637.htm

http://baoquocte.vn/preview_article/dHVhbmFuaA==/ra-mat-sach-trang-dien-dan-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-2017-63312.html

http://baophapluat.vn/chinh-sach/cong-bo-sach-trang-vpsf-2017-nhieu-chuyen-bien-trong-viec-thao-go-kho-khan-cho-dn-tu-nhan-373642.html

Từ 17:00 đến 18:00 ngày 28/12/2017
Trung tâm hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà NộiBản đồ
Miễn phí