• 1472200621638.png
 • 1462848828249.jpg
 • 1497943436513.jpg
 • 1508485110393.jpg
 • 1492998555270.jpg
 • 1501058240955.jpg
 • 1472200621638.png
 • 1462848828249.jpg
 • 1497943436513.jpg
 • 1508485110393.jpg
 • 1492998555270.jpg
 • 1501058240955.jpg

Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam (VYEA) là đơn vị tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân đầu tiên tại Hà Nội. Tại đây, các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ có cơ hội cất lên tiếng nói về những khó khăn, thách thức, cũng như cơ hội mà giới doanh nghiệp tư nhân đã và đang phải đối mặt. Đây cũng là nơi kết nối giữa các doanh nghiệp và các bên liên quan, nhằm hướng tới sự phát triển chung cho khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam trong những năm sắp tới.

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) và Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) đã tổ chức Họp báo công bố Kết quả hoạt động năm 2017
Ngày 28/12/2017 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (DNT) và Sáng kiến phát triển khu vực tư nhân tiểu vùng Mekong MBI (do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và chính phủ Úc thiết lập, đã tổ chức Họp báo công bố kết quả Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt nam năm 2017 (lần thứ 2).