• 1472200621638.png
 • 1462848828249.jpg
 • 1497943436513.jpg
 • 1508485110393.jpg
 • 1492998555270.jpg
 • 1501058240955.jpg
 • 1472200621638.png
 • 1462848828249.jpg
 • 1497943436513.jpg
 • 1508485110393.jpg
 • 1492998555270.jpg
 • 1501058240955.jpg

Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam (VYEA) là đơn vị tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân đầu tiên tại Hà Nội. Tại đây, các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ có cơ hội cất lên tiếng nói về những khó khăn, thách thức, cũng như cơ hội mà giới doanh nghiệp tư nhân đã và đang phải đối mặt. Đây cũng là nơi kết nối giữa các doanh nghiệp và các bên liên quan, nhằm hướng tới sự phát triển chung cho khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam trong những năm sắp tới.

Trong bối cảnh đó, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) xây dựng Diễn đàn Kinh tế số hóa hàng năm (VDEF - Vietnam Digital Economy Forum) vì một Việt Nam phát triển mạnh mẽ về tri thức và công nghệ, thông qua việc kết nối các chuyên gia hàng đầu quốc tế, lực lượng trí thức Việt Nam toàn cầu, các tập đoàn, các nhà làm chính sách uy tín trên thế giới. Hội thảo chuyên đề số 1: “Kinh tế số hoá - Thế giới không chờ chúng ta” nằm trong chuỗi hội thảo hướng tới Diễn đàn Kinh tế Số hóa VDEF 2018, nhắm đến ba mục đích chính: Chia sẻ tầm nhìn chiến lược & kinh nghiệm thực tiễn về nền kinh tế số ở những quốc gia đi tiên phong cũng như xu hướng dịch chuyển tất yếu trong nền kinh tế số bởi những chuyên gia hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực; Đánh giá thực trạng, thách thức và cơ hội của các doanh nghiệp Việt Nam; Thảo luận giữa các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp để đưa ra những kiến nghị cụ thể giúp Việt Nam định hướng và triển khai các quyết định chiến lược.